V 23. týždni budú v Banskej Bystrici prebiehať viaceré odstávky elektriny. Bez prúdu budú domácnosti  na Hornej ulici, na Dolnej Striebornej a na Námestí SNP, a to v pondelok, 7. júna a v stredu 9. júna od 7.30 h do 13.30 hod. V utorok, 8. júna je naplánovaná rozsiahla odstávka elektriny, a to v mestských častiach stará Sásová a Kostiviarska, v čase od 7.00 h do 18.00 hod. V stredu, 9. júna elektrina nepôjde Pod Bánošom, od 7.00 h do 16.30 hod. Vo štvrtok, 10. júna bude odstávka aj na Fortničke (od 7.30 h do 13.30 h) a na Sásovskej ceste (od 7.00 h do 16.00 hod). V piatok, 11. júna od 7.00 h do 16.00 h budú bez prúdu domácnosti v Rudlovej.