Stredoslovenská distribučná plánuje v 43. týždni odstávky elektrickej energie v rozličných častiach mesta. V pondelok, 25. októbra v čase od 7.00 do 18.30 h budú bez elektrickej energie viaceré objekty na Mičinskej ceste. V utorok čakajú odstávky aj niektoré objekty na ulici Žltý piesok na Uhlisku či v lokalite Pod rybou. V utorok 26. a v stredu 27. októbra budú bez elektrickej energie jednotlivé ulice v časti Senica, v čase od 7.30 do 13.30 h. Vo štvrtok potom čaká odstávka od 7.00 do 20.30 h Šalkovú. V piatok, 29.10. bude odstávka v čase od 7.30 do 14.30 h aj v centre mesta na uliciach Komenského, Jána Kollára, Profesora Sáru a Alexandra Matušku.