Stredoslovenská distribučná plánuje v 17. kalendárnom týždni viacero odstávok elektrickej energie súvisiacich s údržbovými prácami na rozvodnej sieti. V utorok, 26. apríla od 7.30 do 16.30 sa odstávka dotkne ulice Petra Karvaša na Jesenskom vŕšku a časti ulíc Komenského a Mikuláša Kováča. Vo štvrtok, 28. apríla od 7.00 do 16.30 h, budú potom bez elektrickej energie objekty na ulici Havranské na Fončorde, ale aj na Laskomerskej ulici v smere od Medeného hámra a tiež na Ovocnej ulici v Jakube.