V jednom z bytových domov na Javorníckej ulici na sídlisku Rudlová – Sásová, bol v pondelok v ranných hodinách zaznamenaný únik plynu. Zasahujú tam preto príslušníci Hasičského a záchranného zboru i polícia. Bytový dom na Javorníckej 12 bol z preventívnych dôvodov odpojený od prívodu elektrickej energie.