Počas uplynulého roka sa v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici narodilo celkom 1 179 detí, z toho 587 chlapcov a 592 dievčat. Samotných Banskobystričanov sa vlani narodilo 625.  Najčastejšími chlapčenskými menami boli Adam, Jakub, Samuel, Michal, Šimon, Simon, Ján, Martin, David, Dávid, Oliver, Lukáš, Alex a Matej. U dievčat najviac rezonovali Eliška, Hana, Natália, Ema, Emma, Nina, Sofia, Tereza, Stela, Stella, Viktória, ale aj Elizabeth, Kristína, Laura, Olívia i Sára. Nechýbali však aj netradičné mená ako Elif, Luna, Romy, Maryam, Aria, Tijana, Zoryana či Belu, Franco, Luka, Mišel a Nailos.