Quantcast

Zástupcovia Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku venujú aj Banskej Bystrici, ako jednému z vybraných miest, v rámci osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky novú vyšľachtenú odrodu tulipánu pomenovanú Slovensko. Tisíc cibuliek týchto kvetín vysadia vo štvrtok popoludní zástupcovia mesta a veľvyslanectva Holandska v parku pod Pamätníkom SNP.