V 38. kalendárnom týždni zasiahnu plánované odstávky elektrickej energie v Banskej Bystrici viac než 500 jednotlivých adries. Dotknú sa Šalkovej, sídliska Rudlová-Sásová, Fončordy, Radvane i centra mesta. V Šalkovej sa na odstávky musia postupne pripraviť obyvatelia Hronskej a Poľovníckej ulice, a to od pondelka do štvrtka, vždy v čase od 7.00 do 19.00 h. V pondelok, 19. septembra od 8.00 do 14.30 h čakajú odstávky aj na obyvateľov ulíc M. Rázusa a T. Vansovej v centre mesta a tiež na Starohorskej a časti Tatranskej ulice v Sásovej. V stredu, 21. septembra od 7.00 do 18.30 zasiahne odstávka Zimnú ulicu v Radvani, od 8.00 do 14.00 h časť Dolnej ulice a ulice Terézie Vansovej v centre mesta a od 8.30 do 14.30 h potom ulice Agátová, Garbanka, Na Dolinky, Na Skalici, Pod Skalkou, časť Sásovskej cesty a Surovskej ulice v starej Sásovej. Odstávky budú vo štvrtok, 22.9. od 8.00 do 14.00 h pokračovať na veľkej časti Internátnej ulice na Fončorde a v piatok, 23.9. v rovnakom čase na Tulskej ulici. V piatok, od 9.30 do 13.30 h, sa odstávky dotknú aj Bakossovej ulice a ulice Pod Jesenským vŕškom v centre mesta.