Aj keď v rámci vládou ohlásených opatrení by sa dobrovoľne mohli vrátiť deti do všetkých základných i stredných škôl počas posledného týždňa školského roka, v praxi zriaďovatelia volia iný prístup. BBSK zaslal riaditeľkám a riaditeľom stredných škôl vo svojej pôsobnosti usmernenie, v ktorom odporúča ich otvorenie len 29. a 30. júna. Internáty ani školské jedálne uvádzať do prevádzky neodporúča. Rodičia a študenti majú sledovať internetové stránky škôl alebo sa informovať na podrobnosti u riaditeľov škôl.