Počas uplynulej nedele vykonali na základe predchádzajúcich hlásení príslušníci Mestskej polície v súčinnosti s Poľovníckym ochranným spolkom – Košiar obhliadku hodnotenia výskytu diviačej zveri a stôp zveri na plážovom kúpalisku a v jeho širšom okolí. Ako informuje MsP na svojom Facebooku, aktuálny výskyt zveri na mieste počas obhliadky nepotvrdili. MsP však vyzýva verejnosť, aby každý výskyt zveri neváhali nahlásiť na číslo 159.