Quantcast

Pri kurióznom prípade pomáhali v sobotu pred 20-tou hodinou večer banskobystrickí hasiči. Na Jilemnického ulici na Fončorde spadli vodičovi kľúče od jeho automobilu do kanálu. Na pomoc mu vyrazili traja profesionálni príslušníci Hasičského a záchranného zboru z banskobystrickej stanice s príslušnou technikou.