Na Slovensku sa začala voľba europoslancov. Hlasovanie potrvá do 22.00 h. Bez vydaného hlasovacieho preukazu je možné voliť len vo volebnej miestnosti prislúchajúcej miestu trvalého pobytu. O štrnásť mandátov sa uchádzajú kandidáti celkom 31 strán, hnutí a koalícií. Volič v miestnosti vyberie hlasovací lístok jednej strany a na ňom môže i nemusí zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov, ktorým chce dať svoj preferenčný hlas. Výsledky volieb zverejnia až po zatvorení volebných miestností v poslednej z krajín EÚ, a teda až v nedeľu po 23.00 h. Priebežné výsledky sčítania nebudú uverejňované.