Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica v pondelok do nového školského roka nastúpilo 5 705 žiakov, z toho 680 prvákov. Najviac žiakov je momentálne na ZŠ Spojová (814 žiakov), do ktorej nastúpilo aj najviac prvákov (96) a v tesnom závese sú školy Radvanská a Golianova, ktoré majú po 660 žiakov. Druhý najvyšší počet prvákov majú v ZŠ Ďumbierska (86) a ZŠ Moskovská (76).