BBonline.sk | Krátke správy | 23.3.2018 8:20

SHMÚ pozýva do svojich priestorov v rámci Dňa otvorených dverí SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav dnes pozýva do svojej pobočky na Zelenej 5 na Fončorde v Banskej Bystrici na Deň otvorených dverí SHMÚ. Od 9.00 do 16.00 h môžete spoznať prácu meteorológov, ako aj ich vybavenie. Na vodomernej stanici pri Tajovskom potoku budú priebežne ukazovať aj techniku merania prietoku.