Riadiace stredisko smogového varovného systému SHMÚ odvolalo smogovú výstrahu pre prachové častice PM10 vydanú pre Banská Bystrica. V meracej stanici na Štefánikovom nábreží zaznamenali pokles hodnôt koncentrácií prachových častíc pod prah výstrahy určený vyhláškou.