Mesto hľadá nových zástupcov do Rady pre mimovládne organizácie, ktorá je jedným z poradných orgánov samosprávy. Noví zástupcovia by mali reprezentovať oblasť umenia a kultúry, respektíve športu a rekreácie. Viac informácií je na stránke mesta.