pitna-voda-havaria-vody-vodovodne-potrubie-porucha-cisternaProblémy s dodávkami pitnej vody počas zimy pokračujú. V sobotu popoludní zostala bez vody časť ulice THK a Švermovej až po Hutnú ulicu. Obyvateľov zásobujú vodou cisterny. Kedy bude porucha odstránená zatiaľ jasné nie je. Vytekajúcu vodu popoludní hlásili navyše aj z Jelšovej ulice v Kostiviarskej.