Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta vyhlasuje od 21. decembra zákaz návštev na všetkých klinikách a oddeleniach a to až do odvolania. Dôvodom je aktuálny nárast výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení. Odporúčanie v tomto smere vydal aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.