Vo vakcinačnom centre FNsP F. D. Roosevelta sa začína očkovať aj jednodávkovou vakcínou proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti Johnson & Johnson. K očkovaniu týmto typom vakcíny sa prostredníctvom korona.gov.sk môžu zaregistrovať osoby staršie ako 18 rokov. Nemocnica uvádza, že cez jej zoznam náhradníkov je možné dostať očkovanie skôr. Všetky osoby, ktoré sa prihlásia na zoznam náhradníkov však musia byť zaregistrované aj cez oficiálny štátny portál a zároveň schopné dostaviť sa k očkovaniu do 30 minút po výzve. Do zoznamu náhradníkov je možné sa prihlásiť v čase od 7.00 do 14.30 h na čísle 0907 818 063.