V nedeľu 8. júla v čase od 6.00 do 24.00 h bude Zvolenská cesta v úseku od Iliašskej cesty po križovatku pri predajni Hyundai celkovo uzavretá. Na dlhodobo rekonštruovanom úseku budú pokladať poslednú vrchnú vrstvu nových asfaltov. Dôjde tiež k čiastočnej uzávere komunikácie od predajne AAA auto po križovatku s Iliašskou cestou. V prípade nepriaznivého počasia sa stavebné práce presunú na iný deň, o čom budeme verejnosť informovať.