Mesto Banská Bystrica upozorňuje na obmedzenia, ktoré si vyžiada pokračujúca obnova cestnej komunikácie na Poľnej ulici vedúcej cez Stupy do Malachova. Od pondelka, 31. júla tam zhotoviteľ začne s výmenou krytu vozovky odfrézovaním pôvodného asfaltu a následnou pokládkou nového povrchu. Od 31.7. do 11.8. tak bude v úseku od križovatky v smere na Fončordu po križovatku pri rodinnom dome č. 87 čiastočne obmedzený prejazd Poľnou ulicou, vrátane vjazdov z tejto ulice na súkromné pozemky.