Po siedmej ráno sa na križovatke cesty I/66 pod Kapitulskou ulicou stala dopravná nehoda, ktorá už desiatky minút blokuje výrazne obmedzuje dopravu  v centre mesta. Polícia nehodu dokumentuje a je preto predpoklad, že so zdržaním v doprave je ešte potrebné v ranných hodinách počítať. „Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície, ktorá riadi križovatku,“ informuje krajská polícia na Facebooku.