Ústredný krízový štáb v pondelok, 28. septembra rozhodol o opätovnom zavedení prísnych protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. Zakázaná je organizácia hromadných podujatí vrátane kultúrnych, športových cirkevných a iných s výnimkou obmedzených sobášov, pohrebov či zasadnutí orgánov samospráv. Gastro prevádzky môžu byť otvorené len do 22. hodiny. Opätovne bude obmedzený maximálny počet osôb v obchodoch. Nosenie rúšok bude okrem interiéru od 1. októbra povinné aj v exteriéri do vzdialenosti dvoch metrov od iných osôb mimo spolužijúcich osôb. Krízový štáb navrhol tiež zavedenie všeobecného núdzového stavu.