Množstvo vodičov z regiónu si v týchto dňoch v schránke našlo výzvu k zaplateniu pokuty za použitie spoplatnenej rýchlostnej cesty R1 v roku 2017 počas medzinárodných leteckých dní SIAF. Polícia vtedy na rýchlostnú cestu odkláňala všetku dopravu, čo však Okresný úrad pri udeľovaní pokút nezohľadnil. Ak vodiči pokutu platiť nechcú, musia teraz písomne požiadať Krajský dopravný inšpektorát KRPZ v B. Bystrici k zaujatiu stanoviska a s týmto následne podať odvolanie k rozkazu o uložení pokuty.