Dnešok je Dňom narcisov, dňom konania najznámejšej verejnej charitatívnej zbierky, ktorú už od roku 1997 organizuje Liga proti rakovine (LPR). Pripnutím symbolického narcisu vyjadrujeme spolupatričnosť onkologickým pacientom a príspevkom do pokladničiek označených dobrovoľníkov v uliciach môžeme podporiť projekty LPR, ktoré sú realizované po celom Slovensku. Zbierku je možné podporiť aj ďalšími spôsobmi.