BBonline.sk | Krátke správy | Foto: ilu. LPR | 11.4.2019 8:39

Pripíname si symbolické žlté narcisy

Dnešok je Dňom narcisov, dňom konania najznámejšej verejnej charitatívnej zbierky, ktorú už od roku 1997 organizuje Liga proti rakovine (LPR). Pripnutím symbolického narcisu vyjadrujeme spolupatričnosť onkologickým pacientom a príspevkom do pokladničiek označených dobrovoľníkov v uliciach môžeme podporiť projekty LPR, ktoré sú realizované po celom Slovensku. Zbierku je možné podporiť aj ďalšími spôsobmi.