Quantcast

Desiatka profesionálnych hasičov za pomoci štyroch kusov techniky, ale aj ďalšia desiatka dobrovoľných hasičov s tromi kusmi ich techniky zasahujú v týchto chvíľach pri Šalkovej, kde horí smetisko na ploche približne 40 krát 50 metrov.