BBonline.sk | Krátke správy | 11.4.2018 12:10

Pri autobusovej stanici sa zmení organizácia dopravy

Na autobusovej stanici dochádza k zmene organizácie dopravy v prednosti v jazde. Zmena dopravného značenia upozorní vodičov, ktorí budú schádzať z horného parkoviska nákupného centra Terminal, že sú povinní dať prednosť v jazde vodičom autobusov vychádzajúcim z autobusovej stanice.