Quantcast

Na autobusovej stanici dochádza k zmene organizácie dopravy v prednosti v jazde. Zmena dopravného značenia upozorní vodičov, ktorí budú schádzať z horného parkoviska nákupného centra Terminal, že sú povinní dať prednosť v jazde vodičom autobusov vychádzajúcim z autobusovej stanice.