Quantcast

Prvý ročník zápasu stredných škôl v hokejbale sa uskutoční vo štvrtok 24. mája v Banskej Bystrici na zimnom štadióne od 9.00 hod. Zápas bude medzi SOŠ automobilová a Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu. “Ak aj Vy máte plánovaný náhradný program cez maturitné skúšky, tak stačí povedať vašim vyučujúcim a presvedčiť ich diváci sa majú určite načo tešiť bude to atraktívny zápas v jednom z najúspešnejších kolektívnych športov na Slovensku,” pozýva jeden z organizátorov podujatia.