Aj organizácie zriaďované priamo Ministerstvom kultúry, ktoré pôsobia v Banskej Bystrici sú od utorka, 10. marca pre verejnosť až do odvolania uzatvorené. V praxi to znamená, že pre verejnosť je uzatvorená Štátna vedecká knižnica na Lazovnej ulici, plánované podujatia Hudobného átria ŠVK budú presunuté. Čitatelia si majú vypožičanú literatúru zatiaľ uchovať doma, pričom nebudú vyberané poplatky za neskoré vrátenie. Štátna opera v B. Bystrici ruší všetky plánované predstavenia do 21. marca.