Z dôvodu plánovanej opravy poruchy na Pohronskom skupinovom vodovode bude v stredu, 10. augusta v čase od 8.00 do 16.00 h prerušená dodávka pitnej vody vo viacerých obciach regiónu i častiach Banskej Bystrice. Odstávka sa dotkne obce Harmanec, v Banskej Bystrici častí Uľanka, Nový svet, Jakub, Kostiviarska, Karlovo a lokalít okolo južnej polovice Sládkovičovej ulice a častí Podháj, Kremnička, Rakytovce a tiež obce Badín. Podrobnosti sú uvedené na webe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.