Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica v utorok informovali o úprave ďalšej z obľúbených bežkárskych tratí v okolí mesta. Pre bežkárov sú tak k dispozícii trate Králiky – Skalka a Králiky – Hostinec v Kremnických vrchoch. Na Šachtičkách je pre bežkárov stopou na klasiku upravený okruh Šachtičky – Žiare – Izbica – zvážnica popod Jelenskú skalu – Šachtičky. Naopak, s ohľadom na daždivé počasie v samotnom meste, zatiaľ nie je k dispozícii bežkársky areál na plážovom kúpalisku.