Mesto informuje o tom, že finišujúce práce na výstavbe nového mosta do mestskej časti Iliaš si vyžiadajú ďalšie krátkodobé obmedzenia. V dňoch 27. až 29. októbra bude preto nevyhnutné vylúčiť automobilovú dopravu na pôvodnom provizórnom moste, ktorý slúži pre motoristov i peších ako dočasná obchádzková trasa. V pláne je osádzanie obrubníkov, asfaltovanie, aj zaťažovacia skúška. Následne sa budú robiť chodníky a ďalšie dokončovacie práce. Počas októbrových i novembrových dopravných obmedzení budú môcť motoristi využívať tradičnú obchádzkovú trasu po poľnej ceste v smere do Vlkanovej.