Od pondelka sa mení situácia pre chodcov v okolí stavby nákupného centra Terminal a novej autobusovej stanice. Sprístupnený bude nový chodník, vedúci popri ceste I/66. Provizórny chodník, ktorý spájal dočasnú autobusovú stanicu so železničnou stanicou z druhej strany popri trati, bude uzavretý. Na chodník je pred železničnou stanicou potrebné prejsť po cestnej komunikácii, keďže pôvodné parkovisko tu rovnako upravujú. Otvorenie NC Terminal je podľa stránky centra stále naplánované na september, autobusová stanica bude nasledovať po skolaudovaní a prepise tejto časti nehnuteľnosti na mesto.