V aktuálnom týždni polícia v okrese Banská Bystrica zintenzívni osobitné kontroly na cestách zamerané na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. Vodiči tak nemusia byť zastavení priamo na ceste pri porušení zákona o cestnej premávke, ale rozhodnutie o uložení pokuty za spáchaný správny delikt príde držiteľovi vozidla poštou. Takáto kontrola sa tento týždeň uskutoční v našom okrese v utorok 26. a stredu 27. februára a tiež v piatok 1. marca.