Ministerstvo dopravy v budúcom roku zrealizuje štúdiu severo-južného cestného prepojenia. Či dôjde na pokračovanie rýchlostnej cestry R1 cez Slovenskú Ľupču, kde už prebieha majetkové vysporiadanie pozemkov, a ďalej Hiadeľské Sedlo do Ružomberka, je však otázne. Štúdia má, podľa informácií Denníka N, na základe podnetu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) riešiť aj možnosť trasovania R3 cez Kremnicu na Martin, čím by spojenie obišlo Banskú Bystricu. Pokračovanie R1, za ktoré sa zasadzujú aj samosprávy B. Bystrice či Ružomberka, by bolo podľa štúdií z minulosti mimoriadne stavebne i finančne náročné.