Epidemiológvia zaznamenali v poslednom týždni v Banskobystrickom kraji rastúci počet chorých. Počty chorých sú však nižšie ako vlani v rovnakom období. V porovnaní s uplynulým týždňom stúpol počet chorých na akútne respiračné ochorenia o 36 percent a výskyt chrípky o 42 percent. Najviac komplikovaných prípadov je vo vekovej skupine najmenších detí do 5 rokov a u seniorov, kde sa prejavili zápaly dutín, stredného ucha alebo pľúc. V okrese Banská Bystrica prevláda predovšetkým chrípka. Chorí sú hlavne seniori, deti základných škôl a ekonomicky aktívne obyvateľstvo.