Obyvatelia obce Kordíky, ale aj časti Tajova sa počas víkendu musia pripraviť na dočasné odrezanie od jedinej prístupovej komunikácie. Z dôvodu konania medzinárodných pretekov v behu do vrchu na kolieskových lyžiach uzatvoria počas sobotňajšieho tréningu, 7.9. od 15.30 do 16.30 h a v nedeľu 8.9. počas pretekov od 9.30 do 11.30 h cestu II/578. Cesta bude uzatvorená od križovatky s cestou na Králiky v obci Tajov až po obec Kordíky.