Jednou z pravidelných aktivít organizovaných pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomenieme v stredu 22. marca, je možnosť bezplatného vyšetrenia kvality vody Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Táto možnosť je určená pre vlastníkov individuálnych zdrojov pitnej vody. V stredu, medzi 8.00 do 14.00 h môžu priniesť čerstvú vzorku 0,2 až 0,5 l vody do RÚVZ B. Bystrica na ulici Cesta k nemocnici 1 v areáli starej nemocnice pri pavilóne oddelenia infektológie. Ďalšie podrobnosti k odberu sú k dispozícii na webe RÚVZ Banská Bystrica.