Pred 16-tou hodinou došlo v mestskej časti Majer ku výbuchu. Na mieste zasahujú hasiči. Výbuch nastal v tamojšej prevádzke spoločnosti Confal, a. s., ktorá sa zaoberá spracovaním hliníka. Pri výbuchu podľa prvotných informácií nedošlo ku zraneniam. Na mieste zasahuje 5 vozidiel a 13 príslušníkov HaZZ a v súčasnosti prebiehajú lokalizačné práce.