Aj keď uvoľnenie vládou a hlavným hygienikom nariadených protiepidemiologických opatrení umožní otvorenie plavární na Slovensku už od stredy, 3. júna, tá banskobystrická sa zatiaľ neotvorí. Krytá plaváreň Štiavničky bude sprístupnená najskôr od 15. júna, nakoľko mestská spoločnosť MBB, a.s. ktorá plaváreň prevádzkuje, začala s prípravami na otvorenie až po oznámení spomenutého opatrenia vládou. K otvoreniu dôjde pri zníženej maximálnej kapacite a ďalších hygienických opatreniach.