BBonline.sk | Krátke správy | Foto: Reprofoto Google | 20.11.2018 14:02

Petícia proti novej zástavbe na Fončorde

Obyvatelia ulice Družby a Mládežníckej už dlhodobo kritizujú zámer výstavby na voľnej ploche ich vnútrobloku, respektíve na spodnej časti Internátnej ulice. Mesto pozemok predalo ešte v roku 2008 s tým, že zmenilo aj jeho možné využitie na výstavbu polyfunkčnej budovy. Aktivisti teraz v petícii žiadajú, aby mesto nadobudlo pozemok späť a zmenilo jeho účel využitia znovu na plochy verejnej zelene.