Najmä vplyvom chladnejšieho a daždivejšieho počasia prežívajú alergici aj v našom regióne pokojnejšie dni. Napriek tomu práve B. Bystrica bola opäť medzi mestami, kde v uplynulom týždni namerali odborníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva najvyššie koncentrácie napríklad peľu brezy. Avšak Koncentrácie peľu brezy, drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa, vŕby, duba, hrabu i jaseňa mali už klesajúcu tendenciu. Mikrobiológovia RÚVZ BB upozorňujú, že s prichádzajúcimi teplejšími dňami sa bude zvyšovať výskyt peľu, najmä peľ tráv.