Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 29. februára 2020. Termín v pondelok ohlásil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Banskobystričania, ktorí sa zdržiavajú dlhodobo v zahraničí alebo predpokladajú, že budú v zahraničí v termíne volieb, môžu už teraz požiadať o voľbu poštou. Žiadosť je možné zaslať mestu aj elektronicky. Následne bude ešte pred termínom volieb takýmto voličom zaslaná návratná obálka s hlasovacími lístkami.