Počas piatka vykoná polícia na cestách okresu Banská Bystrica osobitnú kontrolu na cestách s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. V prípade zistenia deliktu i na diaľku tak príde oznámenie o uložení sankcie držiteľovi vozidla poštou.