BBonline.sk | Krátke správy | 21.3.2019 11:56

Osobitná kontrola na cestách okresu znovu v piatok, 22. marca

V piatok, 22. marca polícia na cestách okresu Banská Bystrica zrealizuje ďalšiu osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. Vodiči tak nemusia byť zastavení priamo na ceste pri porušení zákona o cestnej premávke, ale rozhodnutie o uložení pokuty za spáchaný správny delikt príde držiteľovi vozidla poštou.