BBonline.sk | Krátke správy | 12.6.2019 13:09

Osobitná kontrola na cestách okresu vo štvrtok, 13. júna

Vo štvrtok, 13. júna polícia na cestách okresu Banská Bystrica zrealizuje ďalšiu osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. Vodiči tak nemusia byť zastavení priamo na ceste pri porušení zákona o cestnej premávke, ale rozhodnutie o uložení pokuty za spáchaný správny delikt príde držiteľovi vozidla poštou.