Počas piatka 29. septembra vykoná polícia na cestách okresu Banská Bystrica osobitnú kontrolu na cestách s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. V prípade zistenia deliktu tak nemusí vodiča zastaviť priamo, ale oznámenie o uložení sankcie príde držiteľovi vozidla poštou.