BBonline.sk | Krátke správy | Foto: B. Fugger | 13.9.2017 15:05

Oprava komunikácie na ulici Závoz

Na ulici Závoz, ktorá spája Skubín s Fončordou, bude vo štvrtok 14. septembra od 8.00 h prebiehať oprava vozovky. Následná pokládka novej vrchnej vrstvy asfaltu prebehne, v prípade priaznivého počasia, v pondelok 18. septembra od 8.00 h. V uvedených termínoch tu preto nebude možný prejazd motorovými vozidlami.