Ako vyplýva z údajov zverejnených Inštitútom zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva, od 18.1. bolo v okrese B. Bystrica zaevidovaných spolu 34 894 testov antigénových testov na Covid-19, z ktorých 307 bolo pozitívnych (0,88%). Údaje za okres však ešte neobsahujú úplné výsledky testovania za nedeľu. Za celé Slovensko je priemer pozitivity testov zatiaľ 1,46%. Celkom 70 posudzovaných okresov a k tomu Bratislava a Košice, sa zatiaľ na polovicu delia okolo hranice 1,3% pozitívnych prípadov. Testovanie si pravdepodobne zopakujú v Brezne, kde zatiaľ pozitivita testov dosahuje 2,84%.