BBonline.sk | Krátke správy | 28.7.2017 10:45

Okolo Europa SC sa tvoria kolóny

V súvislosti s podujatím The Legits Blast, ktoré sa koná v Europa SC aj na časti horných parkovísk centra, musia vodiči počítať s výraznými obmedzeniami týkajúcimi sa nielen statickej dopravy. Keďže prebieha aj oprava podzemných parkovísk centra, na parkovanie vodiči čakajú v kolónach, a blokujú tak dopravu v okolí. V prípade návštevy Europa SC odporúčame využiť parkoviská na Štiavničkách.