Od pondelka, 10. januára začne zber vianočných stromčekov od nádob na zber komunálneho odpadu. Potrvá v týždenných cykloch do 4. februára a následne priebežne podľa potreby. Mesto upozorňuje, že stromčeky budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad a preto je potrebné z neho odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a pod.